Op de Rails – 1979 – Nr. 4 (April)

In memoriam Andre Chapelon

door S. Overbosch

De modernisering van het Weense trambedrijf

door B. Korthals Altes

De TEE-treinstellen in Canada

Een oud en een nieuw direct aandrijfsysteem voor draaistroomtractie-motoren

door A.J.J. Bink

De betrokkenheid van het rijdend personeel bij de ontwikkeling van een standaardtram

door Th. Barten