Op de Rails – 1978 – Nr. 6 (Juni)

Het nieuwe spoorboekje (deel 1)

door J.H. Broers

Enige aantekeningen over stoomtramlocomotieven van de HSM

door B.N. Colenbrander

De stoomtram op Surabaja (aanvulling)

Spoorwegen in Indonesie (deel 1)

door Frits van der Gragt