Op de Rails – 1977 – Nr. 2 (Februari)

De winter/sneeuwdienst van de Amsterdamse tram (deel 1)

door P.H. Kiers

De spoorlijn Kleef – Spyck, onderdeel van een oude internationale verbinding

door J.H.S.M. Veen

Tien jaar Plan V bij NS (deel 1)

door P.W. van der Vlist

Vijftig jaar lijnnummer- en richtingsfilms op de Haagse stadstrams (deel 3b)

door S.P. Sluijter

Het materieel van de NS

Documentatiewerk NVBS

Jaarverslag NS 1975

door J.H. Broers

Locomotiefomloop NS – Enkele wijzigingen

door P.W. van der Vlist