Op de Rails – 1977 – Nr. 10 (Oktober)

Jaarverslag NS 1976

door J.H. Broers

De Amsterdamse Metro

door J.L.J. Meiners

Het Amsterdamse metromaterieel

door Frits van der Gragt

Het commerciele goederenwagenpark van NS (deel 3)

door R. Ankersmit