Op de Rails – 1976 – Nr. 5 (Mei)

Alle trambedrijven van de wereld

door G.W. Stoer

Het nieuwe spoorboekje (deel 1)

door J.H. Broers

NMBS : nieuwe elektrische treinstellen

door J.H. Broers

De tramlijnen op Zuid-Beveland (aanvulling)

Nieuw Intercitymaterieel voor de NS (aanvulling)

Particuliere spoorwegen in Denemarken

door K.W. Mosgaard en G.J. Nieuwenhuis