Op de Rails – 1976 – Nr. 12 (December)

Materieel- en locomotiefomloop winterdienst 1976/77 (deel 3)

door P.W. van der Vlist

Vijftig jaar lijnnummer- en richtingsfilms op de Haagse stadstrams (deel 3a)

door S.P. Sluijter

De semi-metro in Charleroi

door Frits van der Gragt

Stoomdrukte in Elst

door K.P. Kaper

De geschiedenis van Decauville Aine (aanvulling)

door R.G. Klomp