Op de Rails – 1976 – Nr. 1 (Januari)

Spoorwegen in Noorwegen

door G.J. Nieuwenhuis

Locomotieven serie 1000 in de huidige (winter)dienst (deel 2)

door P.W. van der Vlist

Documentatiewerk van de NVBS