Op de Rails – 1974 – Nr. 7 (Juli)

Stoomtram Goes – Borsele

door J.C. de Bruin en K. Wijnnobel

De Haarlemmermeer-spoorwegen (deel 4)

door J.G.C. van de Meene

De Steiermaerkische Landesbahnen (deel 3)

door Frits van der Gragt

Stoomlocomotieven in West-Duitsland en in Oostenrijk (aanvulling)