Op de Rails – 1974 – Nr. 10 (Oktober)

De dieselelektrische vijfrijtuigstellen van de NS (deel 1a)

door P.W. van der Vlist

Een SS-draaistel volgens Nederlands ontwerp

door A.J.J. Bink

Herinneringen aan het station Haarlem

door B.W. Colenbrander

De dieselelektrische vijfrijtuigstellen van de NS (deel 1b)

door P.W. van der Vlist

Opening van de verlengde lijn 9 van de HTM

door M. Ockeloen

Officiele openingsrit van de SSTT

door M. Ockeloen