Op de Rails – 1973 – Nr. 12 (December)

De helse vertelselen van de 280 …

door Otto Dijkstra

De stoomtramdienst Hoorn – Medemblik in 1973

door Frits van der Gragt

Zeventig jaar geleden reed men 210 km/h

door A.J.J. Bink

Waterloo-Direct (aanvulling)

Nieuw tramplan voor Amsterdam

door J.H. Broers