Op de Rails – 1970 – Nr. 1 (Januari)

Afscheid van de tweeassers in Amsterdam

door H.J.A. Duparc

De Amsterdamse Blauwen-kroniek van de motorwagens 396-475

door Frits van der Gragt

Herinneringen aan de Amsterdamse 400-en

door Frits van der Gragt