Op de Rails – 1967 – Nr. 7 (Juli)

De locomotieven van de particuliere mijnen in Zuid-Limburg

door S. Overbosch

De locomotieven van de staatsmijnen

door J.W. Sluiter

Een stoomlocomotief in Breda

door J. Simons