Op de Rails – 1966 – Nr. 9 (September)

Paardetrams in en om Breda

door R.G. Klomp

De geschiedenis van het station Breda

door J.G.C. van de Meene

De spoorwegwerken Breda Hoog

door J.G.C. van de Meene

De stoomtramlijnen in de Baronie van Breda

door W.J.M. Leideritz