Op de Rails – 1966 – Nr. 12 (December)

De Amsterdamse stadsspoorplannen

door F. v.d. Gragt

Snelste stoomlocomotieven buiten dienst

door R. Ankersmit

De Rotterdamse metro-treinstellen (aanvulling)