Op de Rails – 1966 – Nr. 11 (November)

De Rotterdamse Metro-treinstellen

door F. v.d. Gragt

De nieuwe rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

door J.W. Sluiter