Op de Rails – 1966 – Nr. 10 (Oktober)

De elektrische tram te Rotterdam (1927-heden)

door H.J.A. Duparc

Het wagenpark van de elektrische tram te Rotterdam

door L. Stigter

Overzicht materieel elektrische tram Rotterdam

Wederopstanding van de RTM

door H.J.A. Duparc