Op de Rails – 1965 – Nr. 7 (Juli)

Automatische treinbeinvloeding

door J.W. Sluiter

In memoriam lijn 5 Amsterdam

door H.J.A. Duparc

Een nieuwe tramlijn in de Ardennen

door J.H. Broers

Herfsttij der Stoomtramwegen (deel 10)

door A. Dijkers

De tram van Muenchen (aanvulling)

door F. v.d. Gragt

Railverkeer op Voorne-Putten (deel 1)

door J.H. Broers