Op de Rails – 1965 – Nr. 5 (Mei)

Mechelen – Terneuzen (deel 1)

door H. Waldorp

De motortramlijn van het Vliegkamp Soesterberg

door R.G. Klomp

Trams in Frankrijk (deel 1)

door J.H. Broers

Herfsttij der Stoomtramwegen (deel 8)

door A. Dijkers

De nieuwe aanduiding en nummering van goederenwagens (deel 3)

door J.W. Sluiter

Nieuwe motoren voor de dieselelektrische tweerijtuigstellen

door J.W. Sluiter