Op de Rails – 1963 – Nr. 2 (Februari)

Het net Henegouwen van de N.M.V.B. (deel 2)

door Frits van der Gragt

Het materieel van de NS