Op de Rails – 1963 – Nr. 12 (December)

Spoorwegplannen Den Haag

door N.A. Smit

De aanleg van de Dememsvaartsche stoomtram (deel 2)

door J.J.B. Vellekoop

Het spoorwegmuseum te Swindon

door L. Albers

Nieuwe locomotieven voor de SBB

Nieuwe tramtypen te Burssel

door J.H. Broers

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel: