Op de Rails – 1963 – Nr. 10 (Oktober)

De Zuidlimburgse mijnen en de spoorwegen

door J.W. Sluiter

Het spoorwegbedrijf der staatsmijnen in Limburg

door P.A. Hulleman

De locomotieven der staatsmijnen

door J.W. Sluiter

De provisorische Stoomtramweg Heerlen – Hoensbroek

door J.W. Sluiter