Op de Rails – 1960 – Nr. 6 (Juni)

De Bentheimer Eisenbahn

door S. Overbosch