Op de Rails – 1960 – Nr. 4 (April)

Bijzondere tramritten bij de RET

door J. Oerlemans

Materieeloverzicht NS