Op de Rails – 1959 – Nr. 7 (Juli)

Enige reisindrukken uit Spanje

door G.J. de Swart

Negentig jaar tram in Batavia (deel 2)

door H.J.A. Duparc