Op de Rails – 1959 – Nr. 6 (Juni)

Negentig jaar tram in Batavia (deel 1)

door H.J.A. Duparc

75 jaar Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (aanvulling)