Op de Rails – 1959 – Nr. 5 (Mei)

75 jaar Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen

door H. de Herder