Op de Rails – 1959 – Nr. 3 (Maart)

Na de tramtunnel : thans metroplannen te Rotterdam

door H.M. Vellekoop

Het wagenpark van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam