Op de Rails – 1958 – Nr. 3 (Maart)

Nieuwe tramrijtuigen in Dusseldorp en Aken

door G.J. de Swart

Het materieel van het GVBA

Dienstuitvoering RET