Op de Rails – 1957 – Nr. 9 (September)

Dieseltractie bij de WSM

door J.W. Sluiter en H.G. Klomp

Herinneringen aan de tramlijn Amsterdam – Zandvoort