Op de Rails – 1956 – Nr. 11 (November)

Het openbare vervoer in enige Duitse steden

door G.J. de Swart