Op de Rails – 1956 – Nr. 10 (October)

De jubileumtram van de Geldersche Tramwegen

Verdwijnende motortrams in Belgie

door M. van Witsen