Op de Rails – 1955 – Nr. 8 (Augustus)

Dieselrondrit 1955

door G.J. de Swart