Op de Rails – 1955 – Nr. 3 (Maart)

Tussen Keulen en Bonn – De Koeln – Bonner Eisenbahnen

door Albert G. Nymeyer