Op de Rails – 1955 – Nr. 10 (October)

Moderne electrische motorrijtuigen van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen

door J.H. Broers