Op de Rails – 1951 – Nr. 12 (December)

De electrificatie met normaalfrequente wisselstroom

door Albert G. Nymeyer

Spoorwegmodelbouw in Zwitserland

door J.A. Bonthuis

Het Leidschestraatprobleem te Amsterdam

door D

Het Gedenkboek der Geldersche Tramweg Maatschappij

door G.J. de Swart