Op de Rails – 1950 – Nr. 7 (Juli)

Ir. P.Labrijn +

door J.J. Karskens

Verslag van de excursie naar Frankrijk 18-28 Mei 1950