Op de Rails – 1950 – Nr. 5 (Mei)

De HC vertelt …

Elten

door H. Nieweg