Op de Rails – 1950 – Nr. 1 (Januari)

Het 50-jarig jubileum van de Gemeentetram Amsterdam

door H.J. Funke

De gemeentetram gedurende de tweede kwarteeuw van haar bestaan

De Amsterdamsche Omnibus Maatschappij als voorloper der Gemeentetram Amsterdam

De eerste elektrificatieplannen der Gemeentetram Amsterdam

Voeding en verdeling van het Trambovengeleidingnet te Amsterdam

door J.J.E. Zeeman

Het lijnkleurensysteem van de Amsterdamse tram