Op de Rails – 1949 – Nr. 7 (Juli)

De HC vertelt …

De wijzigingen van de locomotiefdienst van 15 mei 1949