Op de Rails – 1949 – Nr. 12 (December)

De HC vertelt …

Op de voetplaat – Ervaringen van een volontair-leerling-machinist

door J.W. Sluiter