Op de Rails – 1948 – Nr. 10 (October)

Heden en toekomst bij de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij

door H.J. van Zuylen

Bij het 75-jarig bestaan van de R.T.M. – De Rotterdamse Tramweg Maatschappij als voorloper van de R.E.T.M.

door J. Dorrenboom

Overzicht van de paarden der Maastrichtse tram

door H.J.A. Duparc