Op de Rails – 1945 – Nr. 6 (December)

Buitenlandsche verbindingen (deel 2)

door B.

Een belangrijke verbinding hersteld