Op de Rails – 1944 – Nr. 23 (Augustus) Mededeelingen nummer 23

Verslag van de excursie naar de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij op 26 juli 1944