Op de Rails – 1944 – Nr. 20 (Mei) Mededeelingen nummer 20

Verslag van de excursie naar de Gooische Tramwegen te Hilversum en de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij te Rijnsburg op Goeden vrijdag 7 april 1944