Op de Rails – 1943 – Nr. 8 (Mei) Mededeelingen nummer 8

Verslag van de excursie naar de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij te Haarlem en de Rotterdamsche Electrische Tram op Goeden Vrijdag 23 april