Op de Rails – 1943 – Nr. 12 (September) Mededeelingen nummer 12

Verslag van de excursie naar den Maas-Buurtspoorweg op zondag 5 september 1943