Op de Rails – 1941 – Nr. 4 (April)

Gekoppelde versus ongekoppelde locomotieven (deel 3)

door L. Derens