Op de Rails – 1940 – Nr. 4 (April)

Verslag van de excursie naar het kolenoverslagbedrijf van de N.S. te Born op vrijdag 22 maart 40

Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (deel 4)

door J.J. K.

De electrificatie van het net der Compagnie du Chemin de Fer de Paris a Orleans (deel 3)

door J.H. P Boudewijnse, G.B.P. Six, H.G. Wittebol

Spoorwegmuseum

De ontwikkeling van het locomotiefpark der Staatsspoorwegen in Nederlands Indie (aanvulling)