Op de Rails – 1939 – Nr. 7 (Juli)

Verslag excursie naar Utrecht op zondag 18 juni 1939

Een mooie prestatie van loc 2119

door J.K.

Het vervoer van het Haagse stadvuil van den Haag naar Drenthe (deel 1)

door J.J. Karskens

Een tochtje in West-Duitsland (deel 2)

door S.O.

De spoorwegen op de Zwitsersche Nationale Tentoonstelling

door P.

Verdwijnen O.G. en O.P.? (aanvulling)