Op de Rails – 1939 – Nr. 3 (Maart)

Het rollend matereel der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (deel 1)

door A.D. de Pater